Kungsbacka Modellflygklubb

Lämpliga flygplan att börja med

En mycket bra el-trainer hos Staufenbiel. Vi har haft flera - rekommenderas starkt!Som sitt första flygplan skaffar man sig lämpligen en sk trainer. Det är ett flygplan med förlåtande flygegenskaper som är lättare att behärska än mer avancerade flygplan. Först får man bestämma sig för om man vill ha ett flygplan med förbränningsmotor eller ett med el-motor.

Hobbybutiken HAB har en bra sida med olika trainer-flygplan: HAB trainers (förbränningsmotor)

Hobbybutiken Hobby Equipment har en bra sida med olika trainer-flygplan: Hobby Equipment trainers (elektriska)

De tre komponenter man behöver är grovt: 1. Flygplan. Bör vara av trainer-typen ovan. 2. RC-utrustning. Bör ha minst 6 kanaler. Det finns enklare radioapparater men de är skräp. Mottagarbatteri och sändarbatteri behövs. 3. Motor. Förbränningsmotor eller el-motor + fartreglage + drivbatterier (helst två eller fler).