Kungsbacka Modellflygklubb

Flygfältsbestämmelser

Fältet är öppet för flygning alla dagar. Tisdagar är fältet reserverat för linflyg mellan 15:00-21:00. Rätt att använda fältet har endast modellflygare anslutna till KMFK. Modellflygare i sällskap av KMFK-medlem samt gästflygare med tillstånd av styrelsen är välkomna att använda fältet i egenskap av KMFK:s gäster. Gällande försäkring SMFF/RCFF krävs för gästflygare.

FPV-flyg är inte tillåtet på Kungsbacka Modellflygklubbs flygfält, dvs då pilot enbart styr sin flygfarkost utifrån en överförd kamerabild. En pilot skall alltid ha ögonkontakt med sin flygfarkost.

Styrelsen eller av styrelsen delegerade personer med särskilt ansvar för säkerheten såsom säkerhetschef äger rätt att stoppa flygning eller annan verksamhet som ej uppfyller kraven på säkerhet eller ej är till gagn för KMFK.


Röd linje anger flygförbudsgräns, streckat rödtonat område flygförbudszon.


Flygfältets koordinater

WGS84
57°28'26.5"N 12°4'33.2"E
WGS84 DDM
57°28.442'N 12°4.554'E
WGS84 decimal (lat, lon)
57.474029, 12.075895
RT90 (nord, öst)
6378217, 1276316
SWEREF99 TM (nord, öst)
6373928, 324664


Live Från Fältet

(En ny bild varje kvart mellan 07:00 och 22:30)

Klicka här för större bild